• 18-21 Nisan 2024

  Ng Phaselis Bay Kemer, Antalya

 • PSORİASİS ve KUTANÖZ İNFLAMASYON Sempozyumu

  18-21 Nisan 2024

  Ng Phaselis Bay Kemer, Antalya

 • PSORİASİS ve KUTANÖZ İNFLAMASYON Sempozyumu

  18-21 Nisan 2024

  Ng Phaselis Bay Kemer, Antalya

 • PSORİASİS ve KUTANÖZ İNFLAMASYON Sempozyumu

  18-21 Nisan 2024

  Ng Phaselis Bay Kemer, Antalya

DAVETDeğerli Meslektaşlarımız,

Sizleri PSORİASİS ve KUTANÖZ İNFLAMASYON DERNEĞİ tarafından 18 - 21 Nisan 2024 tarihleri arasında NG Phaselis Bay Hotel Kemer- Antalya’ da düzenlenecek olan Psoriasis ve Kutanöz İnflamasyon Sempozyumuna davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sempozyum Türkiye’ de üniversite ve eğitim hastaneleri yanında devlet hastaneleri ve özel kuruluşlarda pratik dermatoloji yapan meslektaşlarımızın Psoriasis ve diğer kutanöz inflamatuvar hasatılıklar ve tedavileri konusunda bilgilerini güncellemek ve geliştirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Sempozyumda bu kronik, inflamatuvar hastalıklar düzenlenecek paneller ile, konularında deneyimli ulusal ve uluslararası konuşmacılar tarafından tüm yönleri ile katılımcılara aktarılacak, konferanslar düzenlenecek, deneyimlerin geliştirilmesi ve paylaşılması sağlanacaktır.

Kutanöz İnflamasyon konusunda bilim dünyasındaki yenilik ve gelişmeleri paylaşmak amacıyla çıktığımız bu yolda, meslektaşlarımızın giderek artan talep ve ilgileri ile karşılaşmış olmak en büyük motivasyon kaynağımız olmaktadır.

Düzenleme kurulumuz yine büyük bir özenle bilimsel programımızı hazırlamaktadır. Güncel konular ve konunun uzmanı konuşmacılarla değerli katılımcılarımıza bir bilimsel ziyafet sunabilmek ana hedefimizdir. Bu amaçla bu sempozyumda Psoriasis yanında, Hidradenitis Süpürativa, Atopik Dermatit, Vitiligo ve Alopesi Areata ve Behçet Hastalığı gibi inflamatuvar hastalıklar tüm yönleri ile irdelenecektir.

Sempozyuma kutanöz inflamatuvar hastalıklar konusunda serbest bildiri ile katılacak olan genç araştırıcılar arasından kurulumuz tarafından değerlendirilerek, seçilecek olanlara sempozyuma kayıt ve konaklama desteği sağlanacak ve ayrıca serbest bildiri ve poster ödülleri verilecektir.

Sempozyumumuzun en önemli özelliklerinen birisi de ‘DERMATOİMMÜNOLOJİ VE ALERJİ DERNEĞİ’ nin bilimsel katkısı ile düzenlenecek olmasıdır. Bu katkı sempozyumuzun bilimsel değerini daha da artıracaktır.

Kemer Bölgesinin keyifli atmosferinde 18 - 21 Nisan 2024 tarihlerinde bir araya gelmek ümidiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Psoriasis ve Kutanöz İnflamasyon Derneği
Sempozyum Düzenleme KuruluSempozyum Düzenleme Kurulu


SEMPOZYUM SEKRETERİ
Emel BÜLBÜL BAŞKAN

Esra ADIŞEN

Sibel ALPER

Murat BORLU

İlgen ERTAM

Mehmet Ali GÜRER

Nahide ONSUN


GENEL BİLGİLER

 • Sempozyum İsmi
  Psoriasis ve Kutanöz İnflamasyon Sempozyumu
 • Tarih
  18-21 Nisan 2024
 • Toplantı Ön Programı
  Otele Girişler
  18 Nisan 2024
 • Bilimsel Program
  18, 19, 20, 21 Nisan 2024
 • Otelden Çıkışlar
  21 Nisan 2024
BİLİMSEL PROGRAM  Bilimsel Programı Görüntülemek İçin Tıklayınız
  Bildiri Kitabını Görüntülemek İçin Tıklayınız


18 Nisan 2024, Perşembe

SALON-1
13:30 - 14:00 AÇILIŞ
14:00 - 15:30 PANEL-1: KUTANÖZ İNFLAMATUVAR HASTALIKLAR’DA (KİH) PATOFİZYOLOJİK MEKANİZMALAR
Oturum Başkanları: Nihal Kundakçı, Çiğdem Asena, Şebnem Aktan
14:00 - 14:15 Savaş Yaylı - Psoriasis patofizyolojisini anlamak; neden kronik bir hastalık?
14:15 - 14:30 Andaç Salman - Atopik Dermatit patofizyoloji ve patogenetiğinde yeni ne var?
14:30 - 14:45 Bengü Çevirgen Cemil - Vitiligo; beyaz yamalarda gizli olan nedir?
14:45 - 15:00 Burhan Engin - Alopesi Areata patofizyolojisindeki gelişmeler yeni tedavi seçenekleri için umut oluyor mu?
15:00 - 15:15 Şirin Pekcan Yaşar - Hidradenitis Süpürativa patofizyolojisinde yeni gelişmeler
15:15 - 15:30 - Tartışma
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI
16:00 - 17:30 PANEL-2: KİH’DA HEYECAN VERİCİ SAHNE - YENİ GELİŞMELER - HEDEF TEDAVİLER - TEDAVİLERİN ÇARPIŞMASI
Oturum Başkanları: Yalçın Tüzün, Serhat İnalöz, Pelin Kartal
16:00 - 16:15 Filiz Topaloğlu - Psoriasis tedavisinde ilaç seçimi
Non biyolojik sistemik tedavilerin yeri var mı?
TNF-Alfa inhibitörlerine ihtiyacımız kaldı mı?
Hangi biyolojiği seçelim...
16:15 - 16:30 Levent Çınar - Atopik Dermatitte hedefe yönelik tedaviler.
İmmün modülatörler JAK inhibitörlerine karşı.
16:30 - 16:45 Neslihan Öğüt Demirel - Vitiligo tedavisinde neredeyiz; gelecek parlak mı? Hedef tedavilerde yeni bir alan...
16:45 - 17:00 Sezgi Sarıkaya Solak - Alopesi Areatada yeni hedefler; artık daha etkiliyiz
17:00 - 17:15 Ayşenur Botsalı - Hidradenitis Süpürativada oral tedaviler, biyolojikler ve kombinasyonlara karşı
17:15 - 17:30 - Tartışma

19 Nisan 2024, Cuma

SALON-1
08:30 - 10:00 PANEL-3: PSORİASİS HAKKINDA I - KISA KISA
Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, İlkin Zindancı, Recep Dursun
08:30 - 08:45 Göknur Kalkan - Psoriasisde zor klinik tablolar ve pratiğe etkisi... Patolojik muayene yapalım mı ?
08:45 - 09:00 Erkan Alpsoy - Psoriasis genetik ve epigenetiği
09:00 - 09:15 Tuğba Özkök Akbulut - Şiddet ölçüm kriterlerinde yeni ne var?
09:15 - 09:30 Dilek Bayramgürler - Psoriasis ve kanser; konvansiyonel ve biyolojiklerin etkisi
09:30 - 09:45 Tülin Ergun - Psoriasis tedavisinde paradoksal reaksiyonlar
09:45 - 10:00 - Tartışma
10:00 - 10:30
KAHVE ARASI
10:30 - 11:15
UYDU SEMPOZYUM-1
Psoriatik Hastalık ve Hidradenitis Suppurativa Yönetiminde Secukinumab
Oturum başkanı:
Esra Adışen
Konuşmacılar: Arzu Kılıç, Algün Polat Ekinci
11:15 - 12:15 KONFERANS: BEHÇET HASTALIĞI GÜNCEL 2024
Oturum Başkanları: Akın Aktaş, İdil Ünal
11:15 - 12:00 Konuşmacı: Afet Akdağ Köse
12:00 - 12:15 - Tartışma
12:15 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15
UYDU SEMPOZYUM-2
Psoriasis Tedavisinde Eskimeyen Dost
Oturum Başkanı:
Mehmet Ali Gürer
Konuşmacılar: Kenan Aydoğan, İlknur Altunay
14:15 - 15:30 PANEL 4: DİAD PANELİ - ATOPİK DERMATİT İLE GÜNCEL SORULAR
Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Başak Yalçın
14:15 - 14:30 Seray Külcü Çakmak - Atipik klinik prezentasyonlar
14:30 - 14:45 Başak Yalçın - Hangi tetkik ve testleri yapalım?
14:45 - 15:00 Murat Borlu - Biyololojikler mi JAK inhibitörleri mi?
15:00 - 15:15 Güneş Gür Aksoy - Nasıl bir yaşam tarzı önerilmeli?
15:15 - 15:30 - Tartışma
15:30 - 16:30
KAHVE ARASI
16:00 - 17:15 PANEL-5: KİH’DA KLASİFİKASYON
Oturum Başkanları: Ertan Yılmaz, Murat Öztaş
16:00 - 16:15 Arzu Kılıç - Psoriasisin immün klasifikasyonu
16:15 - 16:30 Aslı Hapa - Atopik Dermatit klasifikasyonu; fenotiplere ve beraber olan karekteristiklere sistematik bakış
16:30 - 16:45 Aslı Vefa Erdemir - Vitiligo’da klasifikasyon ve klinik profil
16:45 - 17:00 Serkan Yazıcı - Hidradenitis Süpürativa klasifikasyon ve kliniğinde temel özellikler
Ne zaman sendromik?
17:00 - 17:15 - Tartışma
17:15 - 18:15 PANEL-6: KİH TEZLERİNDEN SEÇMELER
Oturum Başkanları: Yaşar Gül Denli, Ali Karakuzu
17:15 - 17:24 Mehmet Hakan Yusufoğlu - Biyolojik ajan tedavisi alan psoriasis hastalarının klinik ve sosyodemografk özellikleri ile bu özelliklerin klinik şiddet, eklem tutulumu ve tedavi yanıtı üzerinde etkilerin değerlendirilmesi
17:24 - 17:33 Esra Kaymaz - Psoriasis hastalarında yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının klinik bulgular ile ilişkisinin değerlendirilmesi
17:33 - 17:42 Gizem Gökçedağ Ünsal - Psoriasis tedavisinde kullanılan biyolojik ajanların sistemik immün inflamasyon indeksi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
17:42 - 17:51 Mahmut Esat Tanrıbilir - Hidradenitis suppurativa hastalarında serum asca IGG/IGA seropozitifliği, NOD2/CARD15 gen polimorfzmi ve fekal kalprotektin düzeyi ile hastalık şiddeti ve hastalığın klinik/fenotipik özellikleri arasındaki ilişkinin incelendiği prospektif bir çalışma
17:51 - 18:00 Rabia Yamak - Psoriasis hastalarında fekal kalprotektin düzeylerinin araştırılması
18:00 - 18:09 Neslihan Deniz - Hidradenitis süpürativa tanılı hastalarda cinsel işlev bozukluğu, depresyon ve anksiyetenin yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi
18:09 - 18:18 Kübra Nursel Bölük - Behçet hastalığında ileri yaş tutulumunun özellikleri, juvenil ve erişkin tutulum gösteren behçet hastaları ile farklılıkların araştırıldığı, retrospektif kontrollü bir araştırma
18:18 - 18:30 - Tartışma
SALON-2
08:30 - 09:30 SERBEST BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanları: İlgen Ertam Sağduyu, Mualla Polat
08:30 - 08:39 Ebrar Selen Bayramoğlu SS-01 - Psöriatik eritrodermi tedavisinde yulaf banyosu ve modifiye ıslak sargı tedavisi; olgu sunumu
08:39 - 08:48 Hande Yelgen İlyas SS-02 - Hidradenitis süpürativalı hastalarda dokuda interlökin-6, interlökin-8 ve tumor necrosis factor (TNF)-like weak inducer of apoptosis (TWEAK) ekspresyonlarının değerlendirilmesi
08:48 - 08:57 Berfin Ece Akbulut SS-03 - Pediatrik Psoriasis hastalarında komorbiditelerin Psoriasis klinik tipi ile ilişkisi
08:57-09:06 Jale Aylin Akdaşli SS-04 - Psoriasis tedavisinde ustekinumab: 6 yıllık gerçek yaşam verilerinin retrospektif analizi
09:06 - 09:15 Yusuf Can Edek SS-05 - Geriatrik hidradenitis süpürativada klinik özellikler, hastalık seyri ve tedavi yöntemlerinin retrospektif değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
09:15 - 09:24 Zeynep Keskinkaya SS-06 - Psoriasis hastalarında serum tümör nekrozis faktör-alfa ile indüklenen adipoz ilişkili protein (TIARP) seviyelerinin ve hastalık aktivitesiyle ilişkisinin belirlenmesi
09:24 - 09:33 Sidar İlik SS-07 - Hidradenitis süpürativa tedavisinde ultrason rehberliğinde intralezyonel linkomisin ve triamnisolon enjeksiyonu
09:33 - 09:42 Yusuf Can Edek SS-08 - Hidradenitis süpürativa hastalarında anogenital lezyonların değerlendirilmesinde manyetik rezonans görüntülemenin rolü: Tek merkez deneyimi
09:42 - 09:51 Mahmut Esat Tanrıbilir SS-09 - Hidradenitis suppurativa hastalarında serum ASCA IgG/ IgA seropozitifliği, NOD2/CARD15 gen polimorfizmi ve fekal kalprotektin düzeyi ile hastalık şiddeti ve hastalığın klinik/ fenotipik özellikleri arasındaki ilişkinin incelendiği prospektif çalışma
09:51 - 10:00 - Tartışma

20 Nisan 2024, Cumartesi

SALON-1
08:30 - 10:00 PANEL-7: PSORİASİS HAKKINDA II - KISA KISA
Oturum Başkanları: Rebiay Kıran, Ümit Türsen, Şeniz Duygulu
08:30 - 08:45 Perihan Öztürk - Psoriasisde iyilik dönemlerini uzatmak mümkün mü? İdame tedavisi yapalım mı?
Faydalar, Riskler...
08:45 - 09:00 Dilek Bıyık Özkaya - JAK inhibitörleri ve küçük moleküllerin sistemik tedavide yeri
09:00 - 09:15 Sema Aytekin - Komorbiditeli psoriasis hastalarında tedavi.
Ne kullanalım, nasıl seçelim? Biyolojiklerin etkisi
09:15 - 09:30 Deniz Aksu Arıca - Atipik Psoriasis formlarında (saçlı deri, palmoplantar, tırnak, genital) yeni tedavi olanakları nelerdir? En etkili tedaviye nasıl ulaşalım?
09:30 - 09:45 Rafet Koca - Psoriasis tedavisinde yeni gelişmeler Psoriatik Artrite nasıl etki ediyor?
Psoriatik Artrite dermatolog bakışı...
09:45 - 10:00 - Tartışma
10:00 - 10:30
KAHVE ARASI
10:30 - 11:15
UYDU SEMPOZYUM-3
Cilt Temizliğinde Artan Seçenekler İyileşen Yaşamlar
Oturum Başkanı:
Nihal Kundakçı, Ertan Yılmaz
RINVOQ ile Atopik Dermatit Tedavisinde Sürdürülebilir Yüksek Etkililik
Özlem Su Küçük
SKYRIZI ile Psoriasis Tedavisinde Sürdürülebilir Yüksek Etkililik
Şirin Yaşar
11:15 - 12:15 PANEL-8: KİH’DA ÇEŞİTLEMELER I
Oturum Başkanları: Aylin Türel Ermertcan, Zafer Türkoğlu
11:15 - 11:30 Nur Aksakal - Meta-analizleri nasıl okumalıyız?
11:30 - 11:45 Tarkan Karakan - İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile Psoriatik inflamasyon arasında ilişki var mı?
11:45 - 12:00 Murat Hasanreisoğlu - KİH’da göz bulguları
12:00 - 12:15 - Tartışma
12:15 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15
UYDU SEMPOZYUM-4
Vakalar Işığında Apremilast, Kime, Ne Zaman, Nasıl?

Oturum Başkanı: Emel Bülbül Başkan
Konuşmacılar: Emel Bülbül Başkan, İlkin Zindancı, Fatma Aslı Hapa
14:15 - 15:30 ÇARPIŞMA-DİAD:
ATOPİK DERMATİT VE PSORİASİSİN BENZERLİK VE FARKLILIKLARI
Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Başak Yalçın
14:15 - 14:35 Hilal Kaya Erdoğan
Demet Kartal
- Klinik ve tanımlama
Psoriasis
Atopik Dermatit
14:35 - 14:55 Müge Güler Özden
Sibel Doğan Günaydın
- Patogenezdeki temel mekanizma ve yolaklar
Psoriasis
Atopik Dermatit
14:55 - 15:15 Esra Adışen
Özlem Su Küçük
- Patogenez bazlı tedavi
Psoriasis
Atopik Dermatit
15:15 - 15:30 - Tartışma
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI
16:00 - 16:45
UYDU SEMPOZYUM-5
16:45 - 17:45 PANEL-9: KİH’DA ÇEŞİTLEMELER II
Oturum Başkanları: Serap Öztürkcan, Nilgün Solak
16:45 - 17:00 Algün Polat Ekinci - Jeneralize Püstüler Psoriasis ve Palmoplantar Püstülozis otoinflamatuvar hastalıkların nadir bir modeli mi? Farklı bir antite mi?
17:00 - 17:15 İlknur Altunay - KİH’da yaşam tarzı, çevre, psikolojik ve psikososyal etkiler
17:15 - 17:35 Dilek Seçkin - KİH’da ışık bazlı tedavilerin hala yeri var mı?
Biyolojik çağında psoriasisde UVB fototerapisi, ışık tedavileri ve lazerler
Atopik Dermatit ve fototerapi
Fototerapi; Vitiligo’da repigmentasyon için yeri doldurulamayan araç
17:35 - 17:45 - Tartışma
SALON-2
08:30 - 09:30 SERBEST BİLDİRİLER-2
Oturum Başkanları: Gülhan Gürel, Mehmet Melikoğlu
08:30 - 08:39 Esin Diremsizoğlu SS-10 - Geç başlangıçlı ve atipik yerleşimli hidradenitis süpürativa olgusu
08:39 - 08:48 Gizem Pehlivan Ulutaş SS-11 - Biyolojik ajan ile tedavi edilen Psoriasis hastalarında hepatit B reaktivasyon riskinin değerlendirilmesi
08:48 - 08:57 Ömer Mert SS-12 - TNF inhibitörü kullanan Psoriasis hastalarının 15 yıllık izlem sonrası tüberküloz açısından değerlendirilmesi
08:57 - 09:06 Esra Kaymaz SS-13 - Psoriasis hastalarında yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının klinik bulgular ile ilişkisinin değerlendirilmesi
09:06 - 09:15 Caner Vardar SS-14 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi refakatçilerinde Psoriasis sıklığı
09:15 - 09:24 Funda Erduran SS-15 - Granüloma anulareli olguların demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi: 55 olgunun retrospektif analizi
09:24 - 09:33 Yusuf Can Edek SS-16 - Hidradenitis süpürativa cerrahisinde ultrasonografi eşliğinde MODES tekniği ve mini greft kombinasyonu: Bir pilot çalışma
09:33 - 09:42 Özge Kaya SS-17 - Psoriasis hastalarında serum glikoprotein 96 seviyelerinin ve hastalık aktivitesiyle ilişkisinin belirlenmesi
09:42 - 09:51 Sezin Ünlü Açıkel SS-18 - Liken planus hastalarında dermatoloji yaşam kalite indeksi ile hastalığın klinik tipi, anksiyete ve depresyon ilişkisinin incelenmesi
09:51 - 10:00 - Tartışma

21 Nisan 2024, Pazar

SALON-1
08:30 - 10:00 PANEL-10: KİH’DA İNCİLER I
Oturum Başkanları: Rıfkiye Küçükoğlu, Burhan Aksakal, Meltem Türkmen
08:30 - 08:45 Başak Yalıcı Armağan - KİH’da etyopatogenez ve tedavi ortaklıkları
08:45 - 09:00 Ayda Acar - Psoriasis ve Atopik Dermatitte hastalık şiddeti ve tedavi kararı için biomarkerler günlük pratiğimize girer mi?
09:00 - 09:15 Filiz Canpolat - KİH’da topikal tedavilerde yeni ne var? Bugün ve gelecek...
09:15 - 09:30 Nida Kaçar - KİH’da gelecekte neler olacak; bireyselleştirilmiş tedavi nedir?
09:30 - 09:45 Bahar Sevimli Dikicier - KİH’da maliyet etkinlik ne kadar önemli?
09:45 - 10:00 - Tartışma
10:00 - 10:30
KAHVE ARASI
10:30 - 12:00 PANEL-11: KİH’DA İNCİLER II
Oturum Başkanları: Şebnem Özkan, Bilal Doğan, Kenan Aydoğan
10:30 - 10:45 Mustafa Turhan Şahin - KİH’da tanı ve değerlendirmede dermoskopi (İnflamaskopi) nin yeri
10:45 - 11:00 Selma Emre - KİH’da şiddet skorlamalarında yeni ne var?
11:00 - 11:15 Hilal Çelik - KİH’da kayıt sistemlerinin değeri ve önemi
11:15 - 11:30 Didem Didar Balcı - KİH meta-analizlerinde yeni ne var?
11:30 - 11:45 İsa An - Kanıta dayalı olmayan tedavilerin ve beslenmenin KİH’da yeri
11:45 - 12:00 - Tartışma
12:00 - 12:30 KAPANIŞ

BİLDİRİ ÖZETLERİBildiri özeti son gönderim tarihi: 17 Mart 2024

Sempozyumda sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Yazım Kuralları
1. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
2. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
3. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
5. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
6. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
7. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
8. Metin tek paragraf olmalıdır. 3 adet resim/ 3 adet tablo eklenebilir.
9. Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
10. Bildiri sahibi altı çizili olarak belirtilmelidir, belirtilmeyen bildirilerde 1.inci sırada yer alan isim bildiri sahibi olarak değerlendirilecektir.
11. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin sempozyum kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler; poster sahipleri tarafından, 18 Nisan 2024 saat: 13:00’de asılacaktır ve 21 Nisan 2024 saat: 12:30’da poster sahibi tarafından kaldırılacaktır.

Belirtilen saat sonrası kaldırılmayan posterler toplanacaktır. Bu işlem esnasında kaybolan veya hasara uğrayacak posterlerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Poster bildiri sahibi altı çizili olarak belirtilmelidir, belirtilmeyen posterlerde 1.inci sırada yer alan isim bildiri sahibi olarak değerlendirilecektir.KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ
10 Kasım 2023 ve Öncesi
10 Kasım 2023 Sonrası
Uzman Hekim
100 € 125 €
Firma Yetkilisi
100 € 125 €


• Kayıt hizmetlerine KDV ilave edilecektir.
• T.C. Maliye Bakanlığı V.U.K. uyarınca belirtilen servis kalemlerine gelebilecek ek vergi yükümlülükleri aynı oranda yansıtılacaktır.
• Kongre kaydının teyidi için doldurulan kayıt formunun ve gerekli ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu veya ödemenin kredi kartından çekilebilmesi için doldurulmuş mail order form ile birlikte Figür Kongre Organizasyon Hizmetlerine ulaştırılması gerekmektedir.
• Kongre kayıt ücreti; yaka kartı, cep programı, kongre çantası, kongre ve stand alanına girişi kapsamaktadır.
• Günlük olarak katılım sağlayacak katılımcılardan kongre kaydı + dış katılım ücreti tahsil edilir.
• 10 Ocak 2024 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
• 10 Ocak 2024 den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılamayacaktır. Sadece isim değişiklikleri yapılabilecektir.KONAKLAMA BİLGİLERİ

NG Phaselis Bay, Kemer-Antalya
10 Kasım 2023 ve Öncesi
10 Kasım 2023 Sonrası
Tek Kişilik Oda Paketi
900 € 990 €

• İki kişilik oda talebi olması durumunda [email protected] e-posta adresine talep iletilmelidir.
• Konaklama ücretlerine KDV ilave edilecektir.
• Konaklama listelerinin 15 Mart 2024 tarihine kadar Figür Kongre Organizasyon Hizmetlerine iletilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.
• Belirtilen fiyatlar 3 gecelik paket fiyatlar olup 18 Nisan 2024 giriş, 21 Nisan 2024 çıkış tarihlerini kapsamaktadır.
• Konaklama tipi; Herşey Dahil konseptindedir.

Konaklamasız Katılım Paketi
355 € (Kongre Kayıt + Dış Katılım Dahil)

• Konaklamasız kayıt ve katılım paketi içeriği; yaka kartı, cep programı, kongre çantası, kongre sertifikası, stand alanına giriş, öğle yemekleri ve kahve molalarını kapsamaktadır.
• Dış katılım ücretlerine KDV ilave edilecektir.KAYIT & KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

• Otel rezervasyonları iptal talebi Figür Kongre Organizasyon Hizmetleri’ne yazılı olarak bildirilmelidir.
• 10 Ocak 2024 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
• 15 Şubat 2024 den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılamayacaktır. Sadece isim değişiklikleri yapılabilecektir.
• Bütün iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.KAYIT KONAKLAMA VE DIŞ KATILIM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NO

Banka Adı Yapı Kredi Bankası
Şube Adı Beşiktaş (Şube Kodu: 014)
Hesap Adı Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
IBAN TR930006701000000034651771
Hesap No 34651771

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİLİMSEL SEKRETARYA

PSORİASİS ve KUTANÖZ İNFLAMASYON DERNEĞİ

ORGANİZASYON SEKRETARYASIFİGÜR Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No: 4, 34360, Şişli - İstanbul
+90 212 381 46 00
+90 212 258 60 78
[email protected]

"Akılcı İlaç Kullanımı" sunumlarını
görüntülemek için tıklayınız.